A csikung gyakorlása nagy mértékben hozzájárul az érett, önazonos és magas önbecsüléssel bíró
személyiség felépüléséhez és megerősödéséhez. Javítja külvilághoz fűződő viszonyt és a nehézségek feloldásának képességét. Az élethelyzetek és kapcsolatok átláthatóbbá válnak, amelyekre a Ningcsing gyakorló képe lesz önazonosan és megfelelően reagálni.